Icon_phone

Bảng giá Sơn Nanogold 2022

Bảng báo giá Sơn Nano Gold nội thất:

Tên sản phẩm Mã SP Quy cách Đơn giá
(nhà sản xuất)
Sơn mịn nội thất cao cấp  A901 24kg 859.000
    6.3kg 282.000
Sơn siêu trắng cao cấp  A990-W 23kg 1.968.000
    6.3kg 618.000
Sơn che phủ nội thất cao cấp  A990 24kg 1.774.000
    6.3kg 556.000
Sơn bóng nội thất cao cấp  A944 19kg 3.799.000
    5.3kg 1.152.000
Sơn siêu bóng nội thất cao cấp  A966 19kg 4.461.000
    5.5kg 1.381.000
    1.2kg 316.000
Sơn men sứ Eco nội thất thượng hạng  A999 5.5kg 1.892.000
    1.2kg 401.000


Bảng báo giá Sơn Nano Gold ngoại thất:

Tên sản phẩm Mã SP Quy cách Đơn giá
(nhà sản xuất)
Sơn men sứ Eco ngoại thất thượng hạng A989 5.5kg 2.115.000
    1.2kg 470.000
Sơn phủ chuyên dụng cho phào chỉ  A988 5.5kg 1.706.000
    1.2kg 401.000
Sơn phủ bóng Nano hoàn thiện không cần sơn lót A986 5.5kg 1.624.000
    1.2kg 388.000
Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp A918 5.5kg 1.550.000
    1.2kg 360.000
Sơn bóng ngoại thất cao cấp A916 19kg 4.461.000
    5.3kg 1.399.000
Sơn mịn ngoại thất cao cấp A919 23kg 2.369.000
    6.3kg 719.000
Sơn chống thấm màu đặc biệt không cần lót A959 20kg 3.833.000
    5.3kg 1.074.000
Sơn chống thấm đa năng A954 20kg 2.887.000
    5.3kg 786.000


Bảng báo giá Sơn Nano Gold lót kháng kiềm:

Tên sản phẩm Mã SP  Quy cách Đơn giá
(nhà sản xuất)
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt A939 20.5kg 3.514.000
    5.5kg 1.045.000
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp A936 20.5kg 3.056.000
    5.5kg 908.000
Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt A938 22kg 2.615.000
    5.8kg 797.000
Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp A934 22kg 2.275.000
    5.8kg 668.000
Sơn lót kháng kiềm nội thất A935 23kg 1.835.000


Bảng báo giá Sơn Nano Gold đặc biệt:

Tên sản phẩm Mã SP  Quy cách Đơn giá
(nhà sản xuất)
Sơn phủ Epoxy gốc nước A979 cặp 13kg 3.672.000
Sơn lót Epoxy gốc nước A978 cặp 15kg 4.168.000
Sơn bóng bảo vệ A921 4.8kg 964.000
Sơn nhũ vàng - bạc - đồng cao cấp A922 1.1kg 342.000
Sơn nhũ vàng ánh kim cao cấp A923 1.2kg 465.000
Sơn giả đá cao cấp A924 4.8kg 918.000
Sơn ngói cao cấp A925 5.0kg 1.343.000
Sơn lót siêu liên kết nano A929 4.0kg 1.380.000
    1.0kg 370.000
Chống thấm gốc Bitum A956 19kg 1.497.000
    4.8kg 413.000


Bảng báo giá Bột bả Nano Gold:

Tên sản phẩm Mã SP  Quy cách Đơn giá
(nhà sản xuất)
Bột bả chống thấm ngoại thất A500 40kg 518.000
Bột bả cao cấp nội thất 7 in 1 A501 40kg 469.000
Bột bả nội thất A502 40kg 363.000

Đối tác khách hàng

1
3
1
14
11
12
0979 689 836